Primarul Constantin Toma a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău. Propunerea ar elimina imagini surprinse frecvent în oraş: cai înhămaţi la căruţe, cărucioare pline cu sticle din plastic. Motivele invocate de primar sunt şi ele multiple: un raport comun al Direcţiei de Poliţie Locală şi al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului nr. 20509 /02.08.2017, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, prevederile art. 71 alin. 1) din O.U.G. 195 din 2002, republicată, prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu mo­dificările şi completările ulte­rioare şi prevederile art. 1 alin. (3) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Pentru a avea efect, proiectul interzice utilizarea în municipiul Buzău a vehiculelor cu tracţiune animală cât şi a celor trase sau împinse cu mâna pentru transportul deşeurilor, precum şi colectarea/ridicarea de către persoane neautorizate a deşeurilor de orice natură depozitate la platformele de colectare a deşeurilor menajere din municipiul Buzău, dar prevede şi sancţiuni pentru cei care nu se vor conforma. Nerespectarea prevederilor lui constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei. Cei care ar trebui să ur­mărească punerea în aplicare a proiectului vor fi poliţiştii locali. “Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii Directiei de Poliţie Locale, care pot dispune ridicarea vehiculului şi confiscarea deşeurilor transportate. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 2 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal“, se arată în proiectul înaintat de primarul Constantin Toma.
De operaţiunea de ridicare, transport şi depozitare atât a vehiculelor, precum şi a deşeurilor, se vor ocupa Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi operatorul de salubrizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here