PFA-si-contributiile-sociale-obligatorii--Cat-trebuie-sa-platesti-minim-la-stat-Direcţia Finanţelor Publice informează contribuabilii persoane fizice că până pe data de 26 mai 2014 pot opta pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul 2013 către entităţi nonprofit sau unităţi de cult, precum şi pentru deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Această opţiune poate fi făcută de persoanele fizice care în anul 2013 au obţinut venituri din salarii şi asimilate acestora prin depunerea Formularului 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, în următoarele situaţii:

  • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora;
  • optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;
  • contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

 

De asemenea, persoanele fizice care în anul 2013 au obţinut venituri din salarii şi activităţi independente sau numai din activităţi independente şi doresc să opteze pentru  virarea sumei de 2% din impozitul anual către entităţi nonprofit sau unităţi de cult  pot face această opţiune prin depunerea Formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” , tot până la data de 26 mai inclusiv.Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro,  secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii.

Formularele menţionate pot fi depuse atât la registratura unităţilor fiscale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, cât şi pe portalul www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.