finanteDirecţia Generală Regioanală a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii  informative, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 31 ianuarie 2014.

Conform actul normativ menţionat a fost aprobat  modelul şi conţinutul urmatoarelor  formulare: -Formular (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, cod 14. 13. 01. 02/ia;  Formular (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, cod 14. 13. 01. 02/ib; Formular (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …”, cod 14. 13. 01. 02/v.

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”,  se completează de către persoanele impozabile care, la 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei.

În prezenta declaraţie informativă se declară suma livrarilor de bunuri/ prestarilor de servicii efectuate atât către persoanele înregistrate în scopuri de TVA cât şi suma livrarilor de bunuri/prestări de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA precum şi suma taxei aferente.

Declaraţia nu se depune în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării.

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, se completează de către persoanele impozabile care, la 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Formularul (392B) „Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”,  cuprinde urmatoarele informatii:

                – valoarea totală a livrarilor de bunuri şi a prestărilor de servicii atât către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cât şi către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA .

– valoarea totală a achiziţiilor atât de la  persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, şi valoarea  taxei aferente, cât şi a achiziţiilor de la  persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA.

Declaraţia nu se depune în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară.

         Formularul (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ….”,  se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internaţional de persoane şi cuprinde suma totală a veniturilor obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane cu locul de plecare din România.

     

Declaraţiile aferente anului 2013 se  depun  până la data de 25 februarie 2014, inclusiv,  în format electronic, la registratura organului fiscal competent sau  la poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Programele de  asistenţă  sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau   pot  fi  descărcate  de  pe site-ul  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro,   secţiunea   Asistenţă  contribuabili,  meniul   Formulare  şi  programe  utile, submeniul Programe utile.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.