spitalPe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Judeţean se afla şi „Hotărârea pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”. Astfel cea mai mare unitate spitalicească va primi de la Consiliul Judeţean suma de 351.000 de lei. „Proiectul de hotărâre a fost iniţiat prin adresa nr. 11825/02.07.2015 a Spitalului Judeţean Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.8716/02.07.2015, prin care solicită, în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului de venituri şi cheltuieli majorarea prevederilor existente în sumă de 600.000 lei de la Titlul 51 Transferuri de capital, cu suma de 351.000 lei. Suma solicitată la Titlul 51 Transferuri de capital se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor contractului de lucrări în valoare totală de 912.856,78 lei (inclusiv TVA) şi a proiectului tehnic în valoare de 37.860,92 lei, în cadrul obiectivului de investiţii “Reabilitare Spital Pîrscov”, secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău se va majora la partea de venituri la indicatorul <> cu suma de 351.000 lei şi la partea de cheltuieli la Titlul <> cu aceeaşi sumă”, se arată în expunerea de motive a hotărârii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here