Politic sedinte CJ si CLM 1627

Aleșii locali sunt convocați joi în ședința lunară, pe ordinea de zi fiind incluse 13 proiecte de hotarare.

Vezi mai jos pentru ce se cere votul consilierilor municipali.

1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii unei linii de credit

contractata de Societatea Comerciala „Prestcom Serv” S.A. Buzau cu Banca „Transilvania” S.A. – Sucursala Buzau, precum si mentinerea in favoarea bancii creditoare a ipotecii constituite anterior asupra unui teren proprietate privata a municipiului Buzau;

2.- proiectul de hotarare privind alegerea membrilor in comisia de cenzori a Societatii Comerciale „Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau, precum si stabilirea indemnizatiilor acestora;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea structurii organizatorice si functionale, numarului de personal si statului de functii ale Societatii Comerciale „Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea numarului de posturi si statului de functii contractuale al Cantinei de Ajutor Social Buzau;

5.- proiectul de hotarare pentru atribuirea unei denumiri Scolii gimnaziale nr. 6 Buzau;

6.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului situat in municipiul Buzau, tarlaua 31, parcelele 366, 372 si 374;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Buzau a unui mijloc fix concesionat Societatii Comerciale „Compania de Apa” S.A. Buzau, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestuia;

8.- proiectul de hotarare privind trecerea terenului situat in municipiul Buzau, tarlaua 31, parcela 374 din proprietatea privata in proprietatea publica a municipiului, precum si incetarea dreptului de superficie constituit in favoarea Societatii Comerciale „Concas” S.A. Buzau;

9.- proiectul de hotarare pentru acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit, in favoarea Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, asupra unui teren proprietate publica situat in municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr. 8;

10.- proiectul de hotarare pentru acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit, in favoarea Clubului Sportiv Municipal Buzau, asupra unei parti din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat in municipiul Buzau, b-dul maresal Averescu nr. 1;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei parti din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat in municipiul Buzau, b-dul maresal Averescu nr. 1, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si documentatiei de atribuire;

12.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre chiriasul Ciulin Victor a imobilului proprietate de stat, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Vulcani nr. 9;

13.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here