Aleșii locali sunt convocați joi în ședința lunară, pe ordinea de zi fiind incluse 13 proiecte de hotarare.

Vezi mai jos pentru ce se cere votul consilierilor municipali.

1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii unei linii de credit

contractata de Societatea Comerciala „Prestcom Serv” S.A. Buzau cu Banca „Transilvania” S.A. – Sucursala Buzau, precum si mentinerea in favoarea bancii creditoare a ipotecii constituite anterior asupra unui teren proprietate privata a municipiului Buzau;

2.- proiectul de hotarare privind alegerea membrilor in comisia de cenzori a Societatii Comerciale „Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau, precum si stabilirea indemnizatiilor acestora;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea structurii organizatorice si functionale, numarului de personal si statului de functii ale Societatii Comerciale „Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea numarului de posturi si statului de functii contractuale al Cantinei de Ajutor Social Buzau;

5.- proiectul de hotarare pentru atribuirea unei denumiri Scolii gimnaziale nr. 6 Buzau;

6.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului situat in municipiul Buzau, tarlaua 31, parcelele 366, 372 si 374;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Buzau a unui mijloc fix concesionat Societatii Comerciale „Compania de Apa” S.A. Buzau, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestuia;

8.- proiectul de hotarare privind trecerea terenului situat in municipiul Buzau, tarlaua 31, parcela 374 din proprietatea privata in proprietatea publica a municipiului, precum si incetarea dreptului de superficie constituit in favoarea Societatii Comerciale „Concas” S.A. Buzau;

9.- proiectul de hotarare pentru acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit, in favoarea Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, asupra unui teren proprietate publica situat in municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr. 8;

10.- proiectul de hotarare pentru acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit, in favoarea Clubului Sportiv Municipal Buzau, asupra unei parti din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat in municipiul Buzau, b-dul maresal Averescu nr. 1;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei parti din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat in municipiul Buzau, b-dul maresal Averescu nr. 1, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si documentatiei de atribuire;

12.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre chiriasul Ciulin Victor a imobilului proprietate de stat, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Vulcani nr. 9;

13.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here