buzau primarieAstazi consilierii locali se intrunesc in sedinta aordinara a lunii iulie. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte de hotarare, pentru care alesii locali trebuie sa voteze.

Iata ordinea de zi completa a sedintei CLM:

1.- proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 2013, precum si rectificarea bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2013;

2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea majorarii cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social Buzau si Centrului de Zi „Phoenix” al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau;

3.- proiectul de hotarare pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau, aprobat prin Hotararea nr. 56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea descarcarii de gestiune pe anii 2010 – 2012 a administratorilor Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau;

5.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bilantului energiei termice si a pierderilor tehnologice de energie termica la Regia Autonoma Municipala „RAM” Buzau pentru anul 2012;

6.- proiectul de hotarare privind aderarea comunei Lopatari, judetul Buzau, prin consiliul local, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”;

7.- proiectul de hotarare pentru atribuirea de denumire unei artere de circulatie din municipiul Buzau;

8.- proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea contractului de concesiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotararea nr. 116/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii prin reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, incepand cu data de 01 august 2013;

10.- proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau;

11.- proiectul de hotarare privind atestarea la domeniul public a municipiului a unui teren arabil situat in municipiul Buzau, strada Pinului nr. 89;

12.- proiectul de hotarare privind atestarea la domeniul privat a municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr. 181 bis;

13.- proiectul de hotarare privind atestarea la domeniul privat a municipiului a unor terenuri indivize si aferente spatiilor comerciale situate in municipiul Buzau, strada Unirii, la parterul blocurilor P6A si P9;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea la domeniul privat a municipiului a unui teren indiviz si aferent spatiului comercial situat in municipiul Buzau, strada Unirii, bloc E5, parter;

15.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

16.- alte probleme ale activitatii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here