CLMDupă ce acum la orele dimineţii consilierii judeţeni s-au întrunit în şedinţa lunară pentru a supune aprobării 13 proiecte de interes penru judeţ, la orele 13.00 vine rândul consilierilor municipali pentru a vota. Aceştia se întrunesc în şedinţă ordinară, iar pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre. Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 2012 – 2016;

2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, str. Lt. Godeanu nr.5, aferente spaţiilor comerciale proprietate privată;

4.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzii Dorobanţi cu strada Broşteni;

5.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Patriei nr. 58;

6.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, aleea Şcolilor, din cadrul complexului comercial, micro XIV;

7.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Toamnei nr. 2 bis ;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării contractului nr.15.154/878 din 19 septembrie 2006, modificat prin actul adiţional nr. 2 din 19 noiembrie 2008, privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Dezvoltări Rezidenţiale” S.R.L. Buzău;

9.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă gratuită şi temporară asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, acordat Centrului de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;

10.-proiectul de hotărâre privind radierea interdicţiei de înstră-inare din contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1.743 din 15 iunie 2004 de Biroul Notarial Individual Stoicescu Mioara Carmen;

11.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren neproductiv proprietate publică a municipiului Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Bădiu Angela a terenului proprietate privată a municipiului, parţial aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii, limitrof blocului C.2 din cartierul micro 3;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către „Socom Moda” Societate Cooperativă Buzău a terenurilor indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, la parterul blocului Camelia;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Confort Construct” S.R.L Buzău a terenurilor indivize şi aferente spaţiilor comerciale situate în municipiul Buzău, strada Ion Băieşu (fosta stradă Prelungire Independenţei), la parterul blocului 5 Dacia;

15.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

16.- alte probleme ale activităţii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here