listeGuvernul a avizat constituirea de comisii locale şi judeţene care să verifice listele electorale permanente actualizate, comisii care vor fi coordonate de către o comisie naţională stabilită prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al secretarului general al Guvernului. Procedura este stabilită într-un memorandum avizat în şedinţa de ieri a Guvernului şi care stabileşte măsurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente la data de 29 iulie 2012 şi trimiterea către Curtea Constituţională a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente. „Memorandumul prevede următoarele măsuri: constituirea de comisii locale şi judeţene, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, în vederea verificării listelor electorale permanente actualizate. Coordonarea la nivel naţional se va realiza de către o Comisie Naţională. Comisiile locale se constituie prin dispoziţia primarului, comisiile judeţene se constituie prin ordin al prefectului, iar comisia naţională se constituie prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al secretarului general al Guvernului”, informează Guvernul.
Operaţiunile de verificare a listelor vor fi finalizate până la 29 august 2012.