Concursul pentru funcția de conducere de la Direcția de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău se va desfășura în data de 11 aprilie. ANFP a afişat condiţiile concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacanţe de director executiv, director executiv adjunct (economic) şi director executiv adjunct din cadrul DGASPC Buzău. Concursul se va desfășura la sediul ANFP din București, iar dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la dată publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Condiţiile de participare sunt:
– pentru funcţiile publice de conducere de director executiv şi director
executiv adjunct:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină. Pot participa la concurs şi absolvenţii cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în alte domenii, cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile precizate, precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
– pentru funcţia publică de conducere de director executiv adjunct (economic):
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în ştiinţe economice;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei
publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 3 ani.

Posturile de conducere din cadrul DGASPC Buzău au fost scoase la concurs ca urmare a unei decizii luate de conducerea Consiliului Județean, în urma scandalului izbucnit la finele anului trecut, atunci când directorul de la acea vreme a DGASPC a luat decizia de a plasa în regim de urgență peste 60 copii cu deficiențe de auz sau vedere din mai multe județe din țară, ca măsură pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea și masa.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here