Consiliul Judetean-4
Consilierii județeni sunt convocați în prima ședință din acest an, vineri, pe 8 ianuarie. Întrunirea va avea loc la ora 10.00 iar consilierii vor avea de dezbătut și aprobat, pro sau contra, 4 proiecte de hotărâri:
1.Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 8.961.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019.

2.Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 7.093.000 Iei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate in baza OUG nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019.
3.Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019.
Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here