bazinConsilierii judeţeni vor decide în şedinţa lunară care va avea loc joi dacă sunt de acord cu pateneriatul propus de şeful administraţiei judeţene pentru redeschiderea Bazinului Olimpic. Proiectul de hotărâre iniţiat răspunde unei comenzi sociale de interes public judeţean, fiind din acest punct de vedere oportun şi necesar, se arată în proiectul de hotărâre.  Obiectivul a fost dat în folosinţă în septembrie 1987, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 30 milioane lei, bazinul era în proprietatea statului şi administrarea fostului Comitet judeţean al UTC. După 1990, în baza Decretului – Lege nr.150/1990, bunurile care au aparţinut fostelor organizaţii ale UTC au fost transmise în patrimoniul Fundaţiile pentru tineret nou înfiinţate. În perioada 1994 – 2001, au fost iniţiate mai multe demersuri legale ale Consiliului local al municipiului Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău de preluare în proprietate şi administrare a acestui obiectiv fiind iniţiate inclusiv proiecte de hotărâri de guvern care, însă, nu s-au finalizat, din păcate. Bazinul Olimpic a găzduit în 1988 ediţia Dinamoviadei de nataţie, ca şi competiţie de interes naţional. Suma lunară alocată de Consiliul Judeţean Buzău în baza protocolului de colaborare se asigură de la bugetul anual propriu al judeţului Buzău, Secţiunea Funcţionare. În expunerea de motive a proiectului de hotărâre se arată că : “ Bazinul Olimpic este un obiectiv care deşi proprietate privată a unei persoane juridice, poate îndeplini (şi a îndeplinit în timp) o funcţiune publică raportat la beneficiarii serviciilor furnizate şi efectele acestora din punct de vedere  al sănătăţii populaţiei, educaţiei şi promovării sportului. Nefuncţionarea acestui obiect, în ultimii ani, datorată şi costurilor foarte ridicate de întreţinere, au determinat proprietarul/administrator să îl treacă în stare de conservare”.

Consilierii judeţeni au decis în şedinţa ordinară din luna septembrie iniţierea de  consultări cu SC”VINERO PRACTIC”SRL, deţinătoarea obiectivului pentru identificarea unei soluţii care să permită repunerea în funcţiune a Bazinului în beneficiul comunităţii locale.Punctul de vedere al societăţii comerciale a fost cel, potrivit căruia închiderea acestui obiectiv s-a datorat costurilor foarte ridicate cu administrarea şi exploatarea acestuia.Preşedintele CJ , Cristinel Bîgiu propune realizarea unei cooperări/colaborări cu administratorul pentru o perioadă determinată în baza căreia Consiliul Judeţean Buzău să îşi asume susţinerea financiară a unor costuri cu întreţinerea acestuia, în special utilităţi, astfel încât Bazinul să fie redat circuitului funcţional.

În perioada propusă prin protocolul de colaborare, se va analiza fluxul de utilizatori, raportul costuri – rentabilitate şi impactul social, precum şi identificarea unor soluţii juridice de natură a asigura continuitatea furnizării serviciilor de către acest obiectiv.

Dacă parteneriatul va fi votat de consilierii judeţeni ar urma să intre în vigoare pe 1 noiembrie iar durata protocolului este până la finele lunii martie 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here