Consilierii județeni se întrunesc marți, de la ora 9.00, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 29 de proiecte de hotărâre, printre care cel ce vizează încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean a fostului liberal Ioan Caton Mateeșescu. Totodată, consilierii vor lua act și de încetarea numirii temporare a lui  Adrian Vintilescu Belciug din funcţia de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mateeşescu Ioan Caton şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NEDELCU GRIGORE;

3. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2016;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al
Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

6. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Buzău;

7. Rectificarea a V-a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Muzeului Judeţean Buzău;

11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Camerei Agricole Judeţene Buzău;

12. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2017;

13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2017 la nivelul Judeţului Buzău;

14. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 32/2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate finanţării activităţilor de performanţă a structurilor sportive locale, participante la competiţiile naţionale şi/sau internaţionale în anul bugetar 2016 şi a Metodologiei de alocare a sumelor;

15. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2016;

16. Declararea apartenenţei la domeniul public al judeţului Buzău a unui bun imobil situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr.1;

17. Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a Judeţului Buzău situate în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C.Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău – formă actualizată;

18. Aprobarea promovării proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5:„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”;

19. Aprobarea unor modificări în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău şi Planul de Acţiuni 2014 – 2020;

20. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare si Promovarea Turismului în Judeţul Buzău şi a Planului Operaţional 2016-2020;

21. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

22. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

23. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;

24. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albeşti – Buzău si retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;

25. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Udaţi – Buzău si retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;

26. Modificarea Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, seria LT nr. 140, si a tabelului cu persoane transportate pe traseul Beşlii (comuna Mînzălesti) – Buzău si retur;

27. Aprobarea Raportului privind legalitatea măsurilor dispuse de Direcţia generală de asistenţă socială şi protectia copilului Buzău în cazul copiilor- elevi cu domiciliul în alte judeţe decât judeţul Buzău;

28. Încetarea numirii temporare a domnului Vintilescu Belciug Adrian în funcţia de conducere de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

29. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here