Consilierii judeţeni, pecum şi cei municipali se întrunesc astăzi în şedinţe ordinare.  Prima şedinţă va fi la Consiliul Judeţean unde aleşii vor avea de votat 20 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără rectificarea de buget.  Astfel, prin Decizia nr.223/12.10.2012 a directorului executiv a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău, s-a repartizat bugetului propriu al judeţului suma de 172.870 lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe ordinea de zi, consilierii vor avea şi rectificările bugetare pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean. Astfel Biblioteca Judeţeană “V.Voiculescu” a solicitat majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 69.000 lei şi diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor cu bunuri şi servicii. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala inregistrata la Consiliul Judeţean Buzău solicită majorarea cheltuielilor de personal determinată de reîntregirea cu 8% a salariilor personalului bugetar la 01.06.2012 şi de punerea în executare în anul 2012 a 5% din hotărârile judecătoreşti privind salariile personalului din învăţământ fiind necesară suma de 80.000 lei. De asemenea, Scoala Specială de Arte şi Meserii solicită  majorarea sumelor alocate de la bugetul propriu al judeţului cu 110.000 lei, sumă necesară pentru majorarea cheltuielilor de personal determinată de reîntregirea cu 8% a salariilor personalului bugetar.

Tot astăzi se va supune la vot şi proiectul  de hotărâre care prevede statuarea unui parteneriat între Consiliul Județean și societatea comercială care administrează, în prezent, Bazinul Olimpic, cu scopul redeschiderii acestui obiectiv, închis publicului de mai bine de doi ani, din pricina cheltuielilor enorme pe care le presupune funcționarea sa. Consilierii judeţeni vor lua act şi de încetarea contractului de management al lui Raul Gâlmeanu la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi numirea consilierului Adrian Petre în funcţia de director al acestei instituţii.

La ora 13.00 este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local Muncipal, pe ordinea de zi fiind 18 proiecte de hotărâre:

1.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Beceni, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău pe perioada 2012 – 2016;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind fixarea remuneraţiei cuvenită cenzorilor Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău pentru lunile octombrie – decembrie 2012;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2012, precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2012;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea garantării unor obligaţii de plată ale Regiei Autonome Municiple „RAM” Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru vehiculele care deservesc Direcţia de Poliţie Locală;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău a unor mijloace fixe concesionate Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău în vederea scoaterii din funcţiune şi casării;

10.- proiectul de hotărâre pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate în municipiul  Buzău, b-dul Republicii, aferente blocurilor de locuinţe 12A, 12B şi 14;

12.- proiectul de hotărâre  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Grigore Baştan, poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 2 bis;

14.- proiectul de hotărâre  privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „General Consult” S.R.L. Buzău a terenurilor indivize şi aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, b-dul Unirii, la parterul blocurilor 10C şi 10D;

16.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea vânzării către „Moda Socom” Buzău – Societate Cooperativă a terenurilor indivize şi aferente spaţiilor comerciale situate în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, la parterul şi mezaninul blocului Camelia;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului arabil proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, număr cadastral 62.562;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului situat în municipiul Buzău, strada Veteranilor nr. 129;

19.- alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here