Politic sedinte CJ si CLM 1627

Joi, începînd cu ora 13.oo, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Buzău. Aleșii vor lua în discuție 16 proiecte de hotărâre și o informare a directorului Camerei de Conturi Buzău referitoare la controlul asupra situaţiei evoluţiei şi modului de administrare de către Societatea Comercială „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău a patrimoniului public şi privat al municipiului Buzău în anul 2012.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în şedinţa ordinară din 27 iunie 2013 sunt următoarele:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atri-buire şi contractului-cadru în vederea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public al municipiului pentru realizarea obiectivului de investiţii de tip DBFO (proiectare – execuţie – finanţare – exploatare) privind reţeaua urbană de străzi din municipiul Buzău, judeţul Buzău (anexa nr. 1 nu se publică având caracter confideţial);

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Extindere construcţie existentă cu spaţiu pentru vestiare copii la Grădiniţa Bobocei din micro 3, municipiul Buzău”;

3.- proiectul de hotărâre privind constatarea aplicării tacite a preţului local de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2012, precum şi modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 163/2011 a  Consiliului Local al Municipiului Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii prin concesiune directă a serviciului de transport public local prin curse regulate cu autobuze în favoarea Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 99/2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea perfectării de către Societatea Comercială „Trans – Bus”S.A. Buzău a unui contract de leasing financiar în vederea finanţării achiziţionării unui număr de 10 autobuze destinate transportului public de călători;

6.- proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 196/ 2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor locale privind activitatea asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău”;

9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, zona centrală;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, punctul termic 20 – Dacia, limitrof blocului A2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Postovei Severus” S.N.C. Buzău a terenurilor aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada general Grigore Baştan – poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Eurocris” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 13 E, parter;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „General Consult” S.R.L. Buzău a terenurilor indivize şi aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, strada Unirii, la parterul blocurilor 10 C şi 10 D;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Scolilor, în cadrul complexului comercial micro 14;

15.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

16.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie – septembrie 2013;

17.- discutarea Deciziei nr. 5 din 26 martie 2013 a directorului Camerei de Conturi Buzău referitoare la controlul asupra situaţiei evoluţiei şi modului de administrare de către Societatea Comercială „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău a patrimoniului public şi privat al municipiului Buzău în anul 2012 şi informarea societăţii controlate către Consiliul Local al Municipiului Buzău, prin care comunică faptul că nu s-a primit răspuns la contestaţia formulată la Comisia de soluţionare a contestaţiilor de pe lângă Curtea de Conturi a României;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here