CONSILIUL-JUDETEAN-BUZAUAstazi, la ora 09:00, consilierii judeteni se intalnesc in ultima sedinta a acestui an. Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară de astazi sunt:

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2013 pe cele două secțiuni;

2. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2013;

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău;

4.  Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Muzeului județean ”Al. I. Odobescu” Buzău;

5.  Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Centrului de Cultură șu Artă Buzău;

6.  Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

7. Repartizarea sumei de 175.000 lei din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2013 unei unități de cult religios recunoscute în România;

8. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2014;

9. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014 la nivelul județului Buzău;

10. Stabilirea valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2014 la nivelul județului Buzău;

11. Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

13. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare – Rm. Sărat și retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL;

14. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Rm. Sărat – Ziduri și retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL;

15. Atribuirea licențelor de traseu pentru traseele din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău – cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014, operatorilor de transport declarați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 18.12.2013;

16. Aprobarea actului adițional nr.4 la Convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Buzău și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pentru proiectul ”Controlul integrat al poluării cu nutrienți”;

17. Aprobarea necesarului anual de produse agroalimentare pentru asigurarea consumului raționalizat al populației județului Buzău stabilit prin Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2013-2016.

SUPLIMENTAR:

1. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Direcției Generale de asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

2. Aprobarea asigurării managementului Spitalului Județean de Urgență Buzău de către manager – persoană juridică.

3. Aprobarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Consiliul Local al comunei Costești pentru promovarea proiectului ”Cămin pentru persoane vârstnice – Sf. Constantin și Elena, comuna Costești” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.2

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here