Consiliul Judeţean Buzău, în parteneriat cu 15 comune din judeţ, a pregătit documentaţia necesară promovării proiectului Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi a altor activităţi specifice în judeţul Buzău”, proiect prin se va putea crea şi implementa la nivelul celor 15 autorităţi publice locale partenere un Sistem Informatic Integrat performant constând într-un ansamblu de componente hardware, software și comunicații destinat Registrului agricol în principal, precum şi altor activităţi specifice acestor comune.

Sistemul vizează o configuraţie tehnică complexă, performantă, capabilă să rezolve problemele amintite anterior în sensul eficienţei, rapidităţii, interoperabilităţii datelor şi accesului rapid. Mai mult decât atât, sistemul presupune standarde de interoperabilitate, fapt ce va permite integrarea şi interconectarea tuturor informaţiilor, procedurilor şi proceselor specifice serviciilor publice e-guvernare în cadrul altor sisteme informatice existente la nivel naţional.

Investiţia necesară pentru dezvoltarea unui astfel de sistem de gestionare on – line a Registrului Agricol înseamnă atât crearea infrastructurii fizice necesare, dezvoltarea aplicaţiei informatice, cât şi instruirea personalului care va coordona acest sistem, costuri pe care nici UAT-urile şi nici Consiliul Judeţean nu le-ar putea autosusţine.

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant-beneficiar al proiectului va asigura  cofinanţarea costurilor eligibile ale proiectului  respectiv suma de 130.000,00 lei dar și finanţarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 6.000,00 lei precum și finanţarea cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului.

Echipa de implementare a proiectului este formată din: Dragoş Cojocea, director executiv, Direcţia de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Buzău care va fi manager de proiect. Din echipă fac parte ca  reprezentant juridic :  Mihai Laurenţiu Gavrilă, secretarul judeţului, Consiliul Judeţean Buzău, ca reprezentant tehnic – Sandu Ionel, şef serviciu, Serviciul Informatică, Consiliul Judeţean Buzău. Reprezentant financiar va fi  Ciolan Liviu Mihail, director executiv, Direcţia Economică  iar asistent manager – Mateeşescu Verginia Petria, consilier, Direcţia de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Buzău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here