281Consilierii judeteni se intrunesc astazi, la ora 09.00, in sedinta ordinara a lunii iulie. Pe ordinea de zi sunt 21 de proiecte de hotarare, printre ele aflandu-se si aprobarea numărului de personal in diverse institutii subordinate Consiliului Judetean Buzau.

Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării în şedinţa ordinară de astazi sunt:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2013 pe cele două secţiuni;

2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013;

3. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

4. Stabilirea valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2013 la  nivelul judeţului Buzău;

5. Completarea cu poziţia nr. 855 aInventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

6. Aprobarea achiziţionării unui serviciu juridic de consultanţă, informare, asistenţă şi reprezentare a UAT- Judeţul Buzău/Consiliul Judeţean Buzău în realizarea şi implementarea „Planului de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”;

7. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

8. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

9. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău;

10. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău;

11. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

12. Aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

13. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;

14. Aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

15. Aprobarea modificării unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău;

16. Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Lopătari;

17. Aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Buzău;

18. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată;

19. Prorogarea termenului de numire temporară în funcţie a directorului general şi directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

20. Stabilirea unor măsuri privind proiectul „Reabilitare DJ 203H, km. 0+000-16+000 Rm. Sărat – Buda, judeţul Buzău” promovat în cadrul POR 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;

21. Completarea echipei de implementare a proiectului „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă” promovat în cadrul POS DCA, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here