ursPrin adoptarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0190 Penteleu (Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 224/29.11.2011), Consiliul Judeţean Buzău, în calitatea sa de custode al acestei arii, şi-a asumat răspunderea pentru asigurarea măsurilor adecvate de menţinere sau îmbunătăţire a stării de conservare a habitatelor şi speciilor în interiorul ariei.

Una dintre speciile prioritare de interes comunitar găzduite de sit este ursul brun (Ursus arctos). Pentru a proteja populaţia de urs brun din interiorul ariei protejate (apreciată la un număr de 70-100 exemplare, conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011), a fost interzisă vânătoarea speciei pe suprafaţa sitului, iar toate planurile şi proiectele de dezvoltare din sit sunt supuse procedurii de evaluare adecvată (PM pag. 126 – 127).

Activitatea de monitorizare a speciei Ursus arctos este necesară pentru că măsurile de conservare aplicate până în prezent se pot dovedi insuficiente pentru protejarea exemplarelor din sit. Astfel, interzicerea vânătorii în sit, măsură deja aplicată, nu îşi poate atinge efectul scontat câtă vreme ne-am putea afla în situaţia de a elibera autorizaţii de construire pe culoarele de trecere ale urşilor din vecinătatea zonelor locuite sau de a  permite defrişarea arborilor în apropierea bârloagelor de urs. Ambele situaţii ar putea perturba habitatul speciei, de aceea este necesară o monitorizare atentă pentru a putea identifica zonele/situaţiile problemă şi a lua măsurile suplimentare de conservare ce se impun.

Un element de asemenea important ce va fi urmărit este trendul populaţiei de urs, fiind extrem de important în stabilirea măsurilor de management pe termen mediu şi lung.

Protocolul de monitorizare a Ursus arctos în situl ROSCI0190 Penteleu – agreat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin avizul nr.181290/A.F./09.05.2011 – recomandă cu precădere utilizarea urmelor pârtie în perioada sezonului rece când este strat de zăpadă, identificarea şi urmărirea bârloagelor de fătare şi creştere a puilor. Condiţiile meteo din România permit aplicarea acestei metode pe o perioada de maxim o lună, rezultatele fiind de  multe ori neconcludente.

De aceea, în proiect s-a optat pentru aplicarea a două tehnici diferite şi complementare de monitorizare:

– localizarea GPS (Global Positioning System) pentru urşi,

– localizarea cu ajutorul camerelor de fotografiat, aşa cum au fost acestea descrise în Planul de management la pag. 226-232.

Rezultatele aplicării celor două proceduri vor fi folosite pentru obţinerea de date ştiinţifice despre mărimea teritoriilor utilizate de indivizii speciei, rute-culoare de deplasare, respectiv despre folosinţa sezonală a habitatului, pentru o mai bună cunoaştere a biologiei – ecologiei speciei urs brun, făcând posibilă planificarea măsurilor adecvate de conservare.

Toate aceste rezultate vor fi puse la dispoziţia Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice după finalizarea proiectului.

Implementarea sistemului de monitorizare a speciei Ursus arctos din situl ROSCI0229 SIRIU

Prin adoptarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0229 SIRIU (Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 224/29.11.2011), Consiliul Judeţean Buzău, în calitatea sa de custode al acestei arii, şi-a asumat răspunderea pentru asigurarea măsurilor adecvate de menţinere sau îmbunătăţire a stării de conservare a habitatelor şi speciilor în interiorul ariei.

Una dintre speciile prioritare de interes comunitar găzduite de sit este ursul brun (Ursus arctos). Pentru a proteja populaţia de urs brun din interiorul ariei protejate (apreciată la un număr de 30-80 exemplare, conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011), a fost interzisă vânătoarea speciei pe suprafaţa sitului, iar toate planurile şi proiectele de dezvoltare din sit sunt supuse procedurii de evaluare adecvată (PM pag.173 şi 202).

Activitatea de monitorizare a speciei Ursus arctos este necesară pentru că măsurile de conservare aplicate până în prezent se pot dovedi insuficiente pentru protejarea exemplarelor din sit. Astfel, interzicerea vânătorii în sit, măsură deja aplicată, nu îşi poate atinge efectul scontat câtă vreme ne putem afla în situaţia de a elibera autorizaţii de construire pe culoarele de trecere ale urşilor din vecinătatea zonelor locuite sau de a  permite defrişarea arborilor în apropierea bârloagelor de urs. Ambele situaţii ar putea perturba habitatul speciei, de aceea este necesară o monitorizare atentă pentru a putea identifica zonele/situaţiile problemă şi a lua măsurile suplimentare de conservare ce se impun.

Un element de asemenea important ce va fi urmărit este trendul populaţiei de urs, fiind extrem de important în stabilirea măsurilor de management pe termen mediu şi lung.

Protocolul de monitorizare a Ursus arctos în situl ROSCI0229 SIRIU – agreat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin avizul nr.181588/A.F./18.05.2011 – recomandă cu precădere utilizarea urmelor pârtie în perioada sezonului rece când este strat de zăpadă, identificarea şi urmărirea bârloagelor de fătare şi creştere a puilor. Condiţiile meteo din România permit aplicarea acestei metode pe o perioada de maxim o lună, rezultatele fiind de  multe ori neconcludente.

De aceea, în proiect s-a optat pentru aplicarea a două tehnici diferite şi complementare de monitorizare:

– localizarea GPS (Global Positioning System) pentru urşi,

– localizarea cu ajutorul camerelor de fotografiat pentru toate speciile.

Rezultatele aplicării celor două proceduri vor fi folosite pentru obţinerea de date ştiinţifice despre mărimea teritoriilor utilizate de indivizii speciei, rute-culoare de deplasare, respectiv despre folosinţa sezonală a habitatului, pentru o mai bună cunoaştere a biologiei – ecologiei speciei urs brun, făcând posibilă planificarea măsurilor adecvate de conservare.

Toate aceste rezultate vor fi puse la dispoziţia Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice după finalizarea proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here