cj1Consiliul Judeţean Buzău organizează mai multe concursuri pentru ocuparea a 25 de posturi libere de inspectori, consilieri, referenţi şi şefi de birou. Primul concurs, pentru ocuparea posturilor de șef serviciu în cadrul Serviciului Cancelarie şi inspector de specialitate, IA – Compartimentul Informare, Relații Publice și Secretariat, A.T.O.P., va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, b-dul. N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 17 august 2015, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 19 august 2015, ora 14:00 – interviul.
Un alt concurs va avea loc în data de 25 august 2015, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 27 august 2015, ora 14.00 – interviul, pentru următoarele posturi: consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică; consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică; inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică; consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul de informatică, Direcţia economică; consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul de informatică, Direcţia economică; consilier, clasa I, gradul profesional superior – două posturi la compartimentul administrare şi investiţii în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; consilier, clasa I, gradul profesional principal – două posturi la compartimentul programe naţionale pentru infrastructură, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la compartimentul programe naţionale pentru infrastructură, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; consilier, clasa I, gradul profesional principal la Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; şef birou la Biroul achiziţii publice şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; consilier, clasa I, gradul profesional superior la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte; Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; consilier, clasa I, gradul profesional superior la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii publice, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională; consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul managementul proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională; consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartiment relaţii internaţionale, Direcţia de dezvoltare regională; consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism; consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism; consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul disciplina în construcţii, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism; consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare; consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare; consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul promovare şi dezvoltare a turismului.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane – tel. 0238-713697 sau 0238-414112 int. 134.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here