cj

Agricultura, în parte sănătatea și educaţia sau mediul vor trece de la ministere la consiliile judeţene. Liderii USL au căzut de acord asupra descentralizării, care precede regionalizarea ţării, iar Consiliul Judeţean va conduce aproape toate instituţiile deconcentrate.

Aproape toate instituţiile judeţene vor trece din subordinea ministerelor în cea a consiliilor judeţene, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă dezvăluit de jurnaliştii de la Gandul săptămâna trecută și confirmat de ieri de la nivelul PSD. Această operaţiune se va realiza în cel mai scurt timp, pentru că în funcţie de această descentralizare se va adopta bugetul anului viitor. În subordinea autorităţilor locale vor intra oficiile judeţene de agricultură, direcţiile judeţene de cultură şi patrimoniu, unităţile teritoriale de promovare turistică, direcţiile de sport şi tineret, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, direcţiile de pescuit şi acvacultură şi direcţiile de sănătate publică. Proiectul iniţial prevedea ca şi o parte din atribuţiile Poliţiei să treacă în competenţa autorităţilor locale. Deocamdată însă, descentralizarea nu va avea loc în randul poliţiştilor, întrucat ministrul de Interne, liberalul Radu Stroe, s-a opus proiectului. De asemenea, la Ministerul Muncii nu s-a ajuns la o soluţie. De aici ar fi trebuit să plece agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, precum şi agenţiile de prestaţii sociale. Ministerul liberal Mariana Câmpeanu a susţinut însă că trecerea celor două instituţii la autorităţile locale va pune în pericol finanţările externe. Liderii USL au căzut de acord ca proiectul descentralizării să fie adoptat în procedură de urgenţă de Parlament pentru ca pe baza lui să fie construit bugetul de stat pe 2014.

Indiferent cine se află la putere la nivel central, președintele Consiliului Județean va fi şef peste majoritatea deconcentratelor. În subordinea CJ vor intra actualele direcţiile de agricultură, care vor deveni oficii judeţene. Excepţie vor face unitatea fito – sanitară, oficiile judeţene de studii pedologice şi agronommice, casele agronomului. Actualele camere agricole din subordinea CJ-urilor se vor transforma într-o structură denumită Oficiul Judeţean Agricol. Direcţia de Sănătate Publică, fără funcţia de inspecţie şi control, va trece de la Ministerul Sănătăţii la CJ, la fel ca şi centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate din surbodinea direcţiilor de sănătate publică, centrele judeţene de aparatură medicală. Proiectul dat publicităţii săptămana trecută prevedea că directorii coordonatori şi adjuncţii acestor vor fi numiţi de președintele Consiliului Județean. De asemenea, autorităţile locale ar putea avea un cuvânt de spus în numirea unora din membrii din Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi vor avea mai mulţi membri în CA la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Pentru a asigura sursa de finanţare, 70% din veniturile Ministerului Sănătăţii vor trece la bugetele CJ. Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat ieri că în procesul de descentralizare nu va intra şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Sportul, condus din CJ

Consiliul Judeţean va conduce Direcţia de Cultură, cu excepţia atribuţiilor de control şi inspecţie. Direcţiile judeţene de cultură şi patrimoniu vor avea dreptul de a concesiona, da în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiria monumentele istorice proprietate publică a statului. Pe lângă aceste direcţii se vor înfiinţa comisii judeţene ale monumentelor istorice, ca organisme ştiinţifice de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice. Turismul local nu va mai fi condus de la Ministerul Economiei ci de la nivel local, unde vor trece o parte din competenţe. Consiliile judeţene vor putea autoriza staţiunile balneare, climaterice şi balneoclimaterice, emite brevete de turism, atesta parcuri turistice, activităţi de agrement nautic, activităţi turistice de plajă, activităţi ecoturistice. Ministerul Tineretului şi Sportului rămâne fără direcţiile judeţene, care se reorganizează ca servicii publice de interes judeţean în subordinea consiliilor judeţene. Trec sub autoritatea şi în coordonarea autorităţilor locale Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, bazele sportive şi de tineret, taberele şcolare şi centrele de agrement, cluburile sportive şi casele de cultură ale studenţilor. Bazele sportive, taberele şi casele de cultură, ca şi patrimoniu, vor trece în domeniul public al judeţului sau al localităţii după caz.

Apele, administrate la nivel local

Ministerul Mediului va rămâne fără o parte importantă a atribuţiilor sale. Administrarea sistemelor de gospodărire a apelor va intra în competenţa autorităţilor locale. Aceeaşi soartă o vor avea şi plajele turistice, maritime şi fluviale, dar şi cele ale râurilor şi pârâurilor. Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului va ajunge la CJ, la fel ca şi Agenţia pentru Pescuit şi Acvacultură. Ministerul Educaţiei va fi cel mai puţin implicat în procesul de descentralizare, după ce Liviu Dragnea propusese ca Inspectoratele Şcolare să treacă la CJ. După discuţiile de la vârful USL a mai rămas o singură prevedere, privind învăţămantul tehnic şi profesional.  O problemă delicată este cea a finanţării, întrucât autorităţile locale trebuie să primească şi fonduri odată cu instituţiile care li se vor subordona. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a propus, ceea ce şi probabil că se va întâmpla, ca ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale să comunice Ministerului Finanţelor Publice sumele aferente competenţelor care se descentralizează în vederea fundamentării proiectului bugetului de stat pentru 2014. “Finanţarea plăţilor aferente beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerii programelor de servicii sociale se asigură în proporţie de 70% din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale prin transferuri din bugetul de stat şi în proporţie de 30% din sume pentru echilibrarea bugetelor locale”, se preciza în proiectul OUG privind descentralizarea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here