Municipalitatea a lansat spre dezbatere publică proiectul de act normativ privind atribuirea de denumiri cartierelor şi unor drumuri publice din zonele de imobile-blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău. În raportul de specialitate se arată că în evidenţele Arhivelor Naţionale nu a fost identificat niciun act normativ emis în decursul timpului, cu privire la denumirile cartierelor din municipiu și se consideră necesară o localizare exactă a străzilor şi imobilelor. În acest scop, municipalitatea propune atribuirea de denumiri cartierelor din municipiu, în scopul orientării cetăţenilor şi reprezentanţilor instituţiilor sau societăţilor interesate.
Având în vedere necesitatea înregistrării şi actualizării tuturor adreselor administrative din municipiul Buzău în Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale, cât şi faptul că, în municipiul Buzău, în cartierele cu blocuri de locuinţe colective, există unele drumuri publice nedenumite, lucru ce îngreunează atribuirea unor adrese exacte locuitorilor din zonele respective, fapt ce a determinat şi situaţii în care în unele dintre actele de identitate ale membrilor aceleaşi familii să fie trecute chiar şi adrese diferite, propunem să se atribuie denumiri unor drumuri publice care asigură accesul la blocurile de locuinţe colective.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acest proiect de hotărâre pot fi depuse la Ghișeul Unic din cadrul Palatului Comunal, până cel târziu 23 martie 2018.

Actul normativ urmează să fie supus spre aprobare pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna martie/aprilie 2018. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul Primăriei Buzău, la avizierul instituțiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here