Consilierii municipali sunt, din nou, convocați în ședință extraordinară, după ce săptămâna trecută,au participat la o alta, unde au avut de votat un singur proiect de hotărâre. Astăzi, este convocat iar Consiliul Local Municipal, iar aleșii vor fi consultați cu privire la aprobarea a nouă proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă 2015-2020” al Municipiului Buzău;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău în anul 2017;

4.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei şi aprobării liniilor de subvenţionare prioritară în domeniul asistenţei sociale;

5- proiectul de hotărâre pentru completarea şi înlocuirea componenţei nominale a comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al municipiului Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.115/2016 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată ;

7.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun– ediţia 2016 si a Orăşelului Copiilor–ediţia 2016/2017;

8.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea “Clubului Seniorilor“ în cadrul Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia;

9.- prezentarea Informării nr.267/CLM/2016 a Societăţii Comerciale “Trans- Bus” SA Buzău cu privire la realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat nr. 3766/2016 şi contractul de performanţă nr. 5718/2007 pentru perioada 01.01-31.08.2016;

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here