baniSăpoca, Scutelnici şi Vipereşti vor primi bani din fondul de rezervă bugetară, în urma hotărârii adoptate de executiv ieri. Potrivit tabelului anexat HG adoptate, judeţului Buzău îi sunt alocate 73 de mii de lei iar defalcat pe unităţi administrativ teritoriale primăriei Săpoca îi revine o mie de lei, celei din Scutelnici cea mai mare sumă de 41 de mii de lei iar celei din Vipereşti 31 de mii de lei. În informarea de presă privitoare la alocarea sumelor defalcate pentru echilibrarea bugettelor locale prin plat unor arierate se mai precizează că: „actualul Guvern a constatat că unele unităţi administrativ-teritoriale au primit sume din Fondul de rezervă bugetară fără să existe temeiul unor arierate sau a unor proiecte cu finanţare externă. Prin OUG nr 15/08.05.2012 s-a stabilit ca sumele rămase neutilizate la data respectivă să fie restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice judeţene au comunicat, până la data de 5.07.2012, preluarea sumei de 392.615 mii lei. Ulterior, Avocatul Poporului a sesizat la Curtea Constituţională excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului V din OUG nr 15/08.05.2012. Prin urmare, MFP a solicitat Curţii de Conturi efectuarea unei verificări la toate unităţile care au beneficiat de sume potrivit HG nr 255/06.04.2012. Din verificările efectuate a rezultat că: 47% dintre localităţile care au beneficiat de aceste alocaţii nu au avut arierate şi nici proiecte cu finanţare externă care să necesite cofinanţări; sumele utilizate până la data intrării în vigoare a OUG nr 15/08.05.2012 au totalizat 224,3 milioane lei, din care 145,8 milioane lei (65%) au fost utilizate contrar legii; sumele disponibilizate în urma aplicării OUG nr 15/08.05.2012 au fost de 394,8 milioane lei; sumele care trebuie restituite la bugetul de stat în urma controalelor Curţii de Conturi sunt de 167,7 milioane lei. Din recapitularea situaţiilor prezentate, rezultă că mai este necesară alocarea, per sold, numai a sumei de 12,9 milioane lei, respectiv doar 3,3% din suma restituită de autorităţile locale conform OUG nr 15/08.05.2012. Întrucât unităţile administrativ-teritoriale în cauză mai au de restituit la bugetul de stat suma de 167,7 milioane lei, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 se va aloca suma de 107.543 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. In urma controlului efectuat, unităţile administrativ-teritoriale care au dovedit că au dreptul legal vor primi, prin prezenta hotărâre, sumele care le revin” , se arată în informarea de la Guvern.