academia de politieInspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10, recrutează candidaţi (bărbaţi şi femei) în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, sesiunea 2011.

Recrutarea se realizează potrivit procedurilor în vigoare, în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.
Cifrele de şcolarizare aprobate pentru instituţiile de învăţământ aflate în referinţă, sunt:
I) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – 250 locuri:
– specializarea „Drept” – 50 de locuri;
– specializarea „Ordine şi siguranţă publică” – zi – 200 de locuri.
II) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina: – 650 de locuri.
III) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca: – 150 de locuri.
IV) Academia Tehnică Militară – 49 de locuri:
a) Facultatea Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament:
– specializarea „Inginerie aerospaţială”: – 6 locuri;
– specializarea „Ingineria autovehiculelor”: – 7 locuri;
– specializarea „Inginerie civilă”: – 8 locuri;
b) Facultatea Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
– specializarea „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”: – 3 locuri;
– specialitatea militară „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”: – 25 locuri.
V) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu: – 10 locuri:
– specializarea „Ştiinţe militare şi informaţii”: – 7 locuri;
– specializarea „Ştiinţe administrative”: – 3 locuri.
VI) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov: – 19 locuri numai BĂRBAŢI:
– specialitatea „Management în aviaţie”: – 10 locuri – Aviaţie piloţi de elicoptere;
– specialitatea „Managementul traficului aerian”: – 9 locuri – Aviaţie nenaviganţi.
VII) Institutul Medico-Militar: – 10 locuri:
– Medicină: – 9 locuri;
– Farmacie: – un loc.
VIII) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti: – 4 locuri numai BĂRBAŢI:
a) specializarea „Auto”: – 2 locuri;
b) specializarea „Tehnică de comunicaţii”: – 2 locuri.
IX) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Bobocu: – 22 locuri numai BĂRBAŢI:
a) specializarea „Aeronave şi motoare de aviaţie”: – 22 locuri.

Femeile şi bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri, cu excepţiile menţionate.

Pentru a participa la concursul de admitere în toate instituţiile de învăţământ menţionate, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; (Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor);
– să aibă vârsta de minim 18 ani, împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011;
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– au luat cunoştinţă de condiţia prevăzută de art.10 alin. 3) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
– îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul 2011;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICI O CONDIŢIE LEGALĂ SAU CRITERIU SPECIFIC PENTRU RECRUTAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE – SESIUNEA 2011.
Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile postliceale, fiind necesară constituirea unui dosar de recrutare separat, cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie xerox.
Candidaţii declaraţi „Neadmis” în urma concursului susţinut la una din instituţiile de învăţământ superior menţionate şi care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la concurs, dacă au fost declaraţi „apt medical” la examinarea medicală efectuată în cadrul instituţiei de învăţământ superior, caz în care vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi (plata taxei de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).
Cererile de înscriere se primesc până la data de 03.06.2011 pentru toate instituţiile de învăţământ superior, respectiv până la data de la 01.07.2011 pentru şcolile postliceale la Centrul de Prevenire a Criminalităţii (Clubul Poliţiştilor) din municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 16 J, parter, după următorul program:
– Luni şi Joi, între orele 11.00-13.30 prima serie şi 13.30-16.00 a doua serie;
– Marţi şi Vineri, între orele 09.00-11.30 prima seria şi 11.30-13.00 a doua serie;
– Miercuri, între orele 13.00-15.30 prima serie şi 15.30-18.00 a doua serie.

Examinarea psihologică pentru candidaţii la concursul de admitere se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, la o dată ce va fi comunicată ulterior, potrivit planificării întocmite.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, la numerele de telefon 0238/402009 şi 0238/402112.

NOTĂ: La înscriere candidaţii trebuie să aibă asupra lor:
– cartea de identitate, în original;
– pix cu pastă de culoare albastră;
– suma de aproximativ 100 lei, reprezentând contravaloarea tipizatelor şi a consultaţiilor medicale primare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here