bigiu-cj 2Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării plenului Consiliului Județean Buzău în ședinta ordinară din 28 noiembrie 2013:

I. MĂSURI ORGANIZATORICE PRIVIND:

1. Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrică Dumitru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnul Ene Iulian.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

3. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău pe anul 2013;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2013;

6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău pe anul 2013;

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău pe anul 2013;

8. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău pe anul 2013;

9. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău pe anul 2013;

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău pe anul 2013;

11. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău pe anul 2013;

12. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2013;

13. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2013;

14. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2013;

15. Modificarea poziţiilor nr. 46 şi 61 din  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al  Judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001;

16. Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2013;

17. Aprobarea numărului de posturi, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

18. Modificarea nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

19. Aprobarea Documentului de Poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”;

20. Aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza Proiect tehnic pentru investiţia Reabilitare DJ 203L, Km. 17+200 – 29+400 Pîrscov-Cozieni şi a indicatorilor tehnico-economici;

21. Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între Consiliul Judeţean Buzău, Crucea Alb – Galbenă – Filiala Buzău şi Deputăţia Permanentă a Provinciei Flandra de Est – Belgia, Crucea Alb- Galbenă din Flandra de Est;

22. Atribuirea licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul Padina- Smeeni şi retur operatorului de transport S.C. PARMITRANS S.R.L.;

23. Atribuirea licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul Movila Banului – Buzău şi retur, operatorului de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL, beneficiar transport SC AGI CONSTRUCT S.R.L;

24. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursă regulată specială pe traseul Buzău-Merei şi retur, operatorului de transport S.C. VOICILĂ MAGAZIN MIXT S.N.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here