CLMJoi, începând cu ora 13,00, va avea loc şedinţa ordinară a lunii august a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre pentru care aleşii locali vor trebui să îşi dea votul.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015;
2.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 70/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2015;
4.- proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţat din bugetul local şi de la bugetul de stat din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015 – 2016
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „CT1 Micro XIV – Racord la reţeaua de transport a SACET Buzău” municipiul Buzău, judeţul Buzău;
6.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău în perioada 2006–semestrul I 2015, prin prestarea serviciilor publice de producere,transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 2 A, parter;
9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Cucu Lucian – Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 16 H, parter;
10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, zona pasajului de cale ferată Buzău – Nehoiaşu;
11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren arabil proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe strada Transilvaniei nr. 516;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A;
13.- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi în perioada 01.01. – 30.06.2015;
14.- alte probleme ale activităţii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here