cj1Consiliul Judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate. În total, sunt disponibile nouă posturi, pentru fiecare dintre ele fiind necesare studii superioare:
-„şef birou” la Biroul achiziţii publice şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
-,,consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul juridic – contencios,Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
-„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
-„inspector, clasa I, gradul profesional principal” la Biroul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii publice, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
– „consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la compartiment relaţii internaţionale, Direcţia de dezvoltare regională;
– „inspector, clasa I, gradul profesional asistent” la compartiment strategii, programe, prognoze şi dezvoltare regională, Direcţia de dezvoltare regională;
– „consilier, clasa I, gradul profesional asistent” la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
– „consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal
-„consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Compartimentul promovare şi dezvoltare a turismului.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 07 decembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 09 decembrie 2015, ora 14.00 – interviul.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul Judeţean Buzău.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697 ; 0238/414112 – int. 134.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here