CJMâine,începând cu ora 09:00, consilierii județeni sunt convocaţi în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Buzău din 2015. Prima şedinţă din acest an coincide cu prima covocare condusă de Petre Emanoil Neagu în calitate de preşedinte al CJ Buzău după ce, în ședința din decembrie 2014, membrii miniparlamentului județean l-au ales, cu majoritate de voturi, să preia prerogativele președintelui suspendat Cristi Bîgiu, aflat în arest preventiv pentru fapte de corupție.

Pe ordinea de zi se află 13 proiecte de hotărâre:

*Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2014;

*Darea în administrarea Liceului Tehnologic “Victor Frunză” Rm. Sărat pe perioadă determinată, a unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micşunelelor, nr. 9;

*Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2015-2016;

*Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

*Aprobarea prelungirii valabilităţii Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Centrul Cultural Francofon şi Institutul Francez din România;

*Aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Asociaţia “Vox Civic” Buzău, comuna Verneşti şi Institutul pentru Politici Publice Bucureşti în promovarea proiectului “Centru comunitar de resurse pentru romii din Cîndeşti” în cadrul Fondului ONG România, componenta 2 – Justiţie Socială;

*Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în calitate de partener al proiectului “Acţiuni inovative de dezvoltare personală şi integrare socială activă a tinerilor din sistemul de protecţie a copilului” în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”;

*Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu unele organizaţii neguvernamentale;

*Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vadu Paşii;

*Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Gura Teghii;

*Desemnarea înlocuitorului reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă la care unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Buzăi este membru fondator/asociat;

*Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Movila Banului-Buzău şi retur, operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL;

*Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Pleşcoi-Berca-Ojasca-Buzău şi retur, operatorului de transport SC MILLENIUM TRANS SRL.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here