clm buzauConsilierii locali sunt convocați la o ședință extraordinară, mâine, laora 13,00. Pe ordinea de zi se află un singur punct, și anume proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014.

DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (2) şi (3), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară pentru joi, 18 decembrie 2014, ora 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 13.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei extraordinare cuprinde un singur punct, respectiv proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here