imagesCATLDX9FGuvernul a aprobat ieri o ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.Actul normativ elimină unele măsuri care s-au dovedit de natură să genereze întârzieri semnificative în derularea programelor anuale de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa 1 de risc seismic şi care prezintă pericol public.Ordonanţa prevede eliminarea ipotecii – instituită în favoarea statului până la restituirea integrală, de către proprietari, a sumelor alocate din fonduri publice pentru consolidarea clădirilor încadrate în clasa 1 de risc seismic şi care prezintă pericol public – şi înlocuirea acesteia cu notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a măsurilor dispuse prin notificările prevăzute de lege şi respectiv a dreptului de creanţă constituit în favoarea administraţiei publice locale.Măsura are ca scop asigurarea condiţiilor cunoaşterii de către terţii interesaţi a sarcinilor care grevează imobilul/locuinţa, în operaţiuni notariale având ca obiect schimbarea proprietarilor.De asemenea, actul normativ aprobat astăzi include – în măsurile de intervenţie privind consolidarea construcţiilor – lucrările de reabilitare a acestora din punct de vedere al componentelor nestructurale, numai în zona de intervenţie, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here