Guvernul propune reclasificarea orașelor în șapte categorii și a comunelor în două, conform unui proiect promovat de Ministerului Dez­voltării, care arată în ce categorii urmează să se înscrie localitățile și prevede că actualizarea clasi­ficării se va face la fiecare trei ani. Proiectul prevede o măsură cu mare impact social, administrativ și politic: localitățile cu scăderi accentuate de populație să fie unificate cu altele din cadrul ariilor funcționale, la inițiativa autori­tăților locale. Dacă, până la finele anului 2025, comunele vizate nu ating anumiți indicatori, ele vor fi unificate cu altele învecinate, la inițiativa Guvernului.

Potrivit proiectului de lege, localitățile urbane urmează să fie reclasificate astfel:

1. Municipiu capitală, de importanță națională și europeană: București

2. Municipii poli regionali prin­cipali cu potențial transna­țional (condiții: peste 250.000 de locuitori și 400.000 în aria funcțio­nală, sedii de instituții de interes național, minim o universitate cu peste 10.000 de studenți sau cu specializare unică pe țară, spitale de categoriile I și II și monoprofil cu nivel de competență înalt, Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare): Cluj-Napoca, Con­stanța, Craiova, Iași și Timișoara.

3. Municipii poli regionali secundari (condiții: peste 100.000 de locuitori și 300.000 în aria funcțio­nală, sedii de instituții de interes județean /supra-județean, accesibilitate la sistemele de transport, minim o universitate, spitale de categoria III și IV/V, minim o entitate de Inovare și Transfer Tehnologic): Arad, Argeș, Bacău, Oradea, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Galați, Baia Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mu­reș, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceaua și Râmnicu Vâlcea.

4. Municipii poli județeni principali cu potențial transnațional (condiții: peste 40.000 de locuitori și 200.000 în aria funcțională, sedii ale administrațiilor județene, mi­nim o filială de universitate sau uni­tate postliceală, spital de categoria III și IV/V, instituții culturale de reputație județeană): Alba Iulia, Bistrița, Reșița, Sfântu Gheor­ghe, Târgoviște, Târgu Jiu, Mier­curea Ciuc, Deva, Călărași, Slo­bo­zia, Giurgiu, Slatina, Zalău, Alexandria, Tulcea, Vaslui și Focșani.

5. Municipii și orașe poli ju­dețeni secundari. Condiții: peste 20.000 de locuitori și 50.000 în zona de influență/ cu potențial de arie funcțională urbană, minim o filială universitară sau unitate postliceală. Municipiul Râmnicu Sărat face parte din această categorie.

6. Municipii și orașe centre urbane cu rol zonal. Condiții: peste 5.000 de locuitori și 30.000 în zona de influență/potențial de arie funcțională urbană, minim un liceu/grup școlar, spital de categoria IV/V sau centru de permanență, instituții culturale de importanță locală). Orașele Po­goa­nele și Nehoiu fac parte din această categorie.

7. Municipii și orașe centre urbane cu funcții specializate, municipii și orașe necuprinse în categoria precedentă și care sunt, de regulă, subordonate unui municipiu din categoriile I-V, caracterizate printr-un specific turistic, economic, de transport, energetic, rezidențial etc. Condiții – cel puțin două dintre următoarele: acces la drumuri naționale și județene, acces la o magistrală feroviară în limita a 100 kilometri și autogară în limita a 30 kilometri; minim un liceu/grup școlar. Orașul Pătârla­gele face parte din această categorie.

Proiectul de lege introduce și noțiunea de oraș cu caracteristici rurale. Guvernul definește aceste localități ca acele orașe care satisfac cumulativ cele puțin trei din următorii patru indicatorii: peste 30% din populație ocupată în agricultură, mai puțin de 50% din totalul străzilor modernizate, scăderea numărului de locuitori în ultimii 20 de ani și peste 40% din populație cu domiciliu în sate aparținătoare și localități componente, altele decât localitatea reședință de unitate administrativ teritorială. Pe lista orașelor cu caracteristici rurale identificate de guvern intră majoritatea comunele transformate forțat în orașe în anul 2004, prin Legea 83/2004. De-a lungul timpului, presa a consemnat nemulțumirile locuitorilor din aceste foste comune. Ei sunt ne­voiți să plătească impozite calculate la nivelul orașelor, însă fără a beneficia de infrastructura și dotările specifice unui oraș. Ora­șele Pogoanele și Pătârlagele fac parte și din această categorie.

Localitățile rurale vor fi îm­părțite în comune poli rurali (comune cu rol de service in­ter­comunal la nivelul zonelor lipsite de orașe pe o distanță de minim 25 kilometri) și alte comune. Satele componente ale comunelor și cele care aparțin municipiilor și orașelor sunt parte a rețelei de localități rurale, mai prevede proiectul de lege. Din categoria comunelor-poli rurali fac parte, din județul Buzău, 80 de astfel de unități administrativ-teritoriale: Beceni, Berca, Lo­pătari, Rușețu, Smeeni, Vernești, Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăiești, Breaza, Bu­da, CA Rosetti, Calvini, Cănești, Cătina, Cernătești, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colți, Costești, Cozieni, Florica, Gălbinași, Gherăseni, Glodeanu Sărat, Glodeanu Siliștea, Gre­bănu, Gura Teghii, Largu, Luciu, Măgura, Mărăcineni, Mărgă­ritești, Merei, Mihăilești, Mân­zălești, Movila Banului, Murgești, Odăile, Padina, Pănătău, Pardoși, Pietroasele, Pârscov, Podgoria, Poșta Câlnău, Puiești, Racovițeni, Râmnicelu, Robeasca, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulești, Scor­țoasa, Scutelnici, Siriu, Stâlpu, Țintești, Tisău, Topliceni, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pașii, Valea Râm­nicului, Valea Salciei, Vâlcelele, Vintilă Vodă, Viperești, Zărnești și Ziduri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here