Unitățile de Primiri Urgențe din țară se clasifică .  Direcţia de Sănătate Publică a trimis spitalelor din judeţ o adresă primită de la Bucureşti, prin care se solicită realizarea acestei evaluări. Evaluarea va fi făcută de managerii fiecărei unități spitalicești. În documentul de la centru se menţionează că această clasificare a spitalelor de urgenţă este diferită de clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă şi nu influenţează valoarea contractului de furnizare a serviciilor spitaliceşti încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, se solicită şi realizarea unei strategii de dezvoltare a spitalului de urgenţă, atât din punct de vedere al personalului şi specialităţilor, cât şi din punct de vedere al infrastructurii şi dotărilor. Se atrage atenţia că principalul scop al clasificării spitalelor de urgenţă este stabilirea capacităţii acestora de a rezolva diferite patologii ale pacientului aflat în stare critică.În adresa primită de la Ministerul Sănătății se mai precizează că managerii de spitale au o responsabilitate maximă mai ales că se va verifica corespondenţa între informaţiile furnizare şi realitate şi va lua măsurile necesare, inclusiv modificarea clasificării, în situaţia în care acestea nu sunt concordante.