Consiliul Local al Municipiului Buzău a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, de la ora 14,00. Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a doamnei Cristea Mariana;

  1. – proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Hudiţoiu Bogdan – Florin;

3.-proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016;

4.- proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Nedelcu Ștefan din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale „Piețe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunelor Valea Sălciei, Florica, Năieni, Cozieni, Padina, Mărgăriteşti şi Movila Banului, judeţul Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” precum şi modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”;

7.- proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului nr. 2 din anexa nr.1 la  Hotărârea  nr. 136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată de Hotărârea nr.146/2016, privind trecerea locuinţelor pentru tineri,  din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;

8.-proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere, a fişei locative şi a fişei de calcul, al cuantumului chiriei şi coeficienţilor care stau la baza recalculării acestor chirii, pentru unităţile locative din blocurile A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău;

9.- proiectul de hotărâre pentru avizarea documentaţiei de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-Mărăcineni” pe traseul 2M Buzău-Săpoca;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului drumului în suprafaţă de 13.833 m.p.,situat în municipiul Buzău, în tarlaua 19, zona D.N. 10 Buzău – Braşov, cu numărul cadastral 60946, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului  Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Concas” S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului

Buzău, aferent lucrărilor de construire „Ansamblu de locuinţe colective şi spaţii pentru funcţiuni conexe locuirii”, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii nr. 203;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „General Consult” S.R.L. Buzău, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, bulevardul Unirii, la parterul blocurilor 10C şi 10D;

15.-pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău a  bunului imobil “Pădurea Crâng” din municipiul Buzău

16.- proiectul de hotărâre pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea nr. 90/2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc L2, parter, bloc E8, parter şi demisol şi bloc E1, parter;

17.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a imobilului „Sală de sport cu tribună de 180 locuri în Municipiul Buzău, Liceul cu program sportiv Iolanda Balasz Sotter, Micro 14, aleea Şcolilor nr. 1”;

18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Primăverii, nr. 5, pe care este edificată o construcţie;

19.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenului aferent garajelor situate în municipiul Buzău, cartier micro 14, adiacent Grădiniţei nr. 7.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here