Dealurile Racoviţeni – noul sit de importanţă comunitară. Potrivit unui ordin recent al Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România judeţul Buzău s-a îmbogăţit cu un nou sit. Dealurile Racoviţeni este prevăzut în anexele ordinului alături de un sit existent dar care include mai nou o  suprafaţă extinsă pe teritoriul judeţului Brăila – Lunca Buzăului.

Ordinul a apărut ca urmare a necesităţii de extindere a suprafeţelor siturilor Natura 2000 pentru îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru UE.

Demersurile au fost facute de autorităţile centrale de mediu, la finele anului 2015, prin iniţierea unor dezbateri publice privind propunerea de noi situri de importanţă comunitară şi extinderea celor existente.

În judeţul Buzău, dezbaterea publică privind propunerile de desemnare a noi situri  şi de extindere a siturilor Natura 2000 existente a avut loc în data de  11.12.2015,  la sediul APM Buzău. La acestă dezbatere au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov, ai Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, ai Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Buzău, ai Direcţiei Agricole Buzău, ai administraţiei publice locale, precum şi custozi. Propunerile de desemnare au fost făcute de specialişti în domeniu în urma  identificării pe teren a speciilor vulnerabile şi a habitatelor optime pentru menţinerea populaţiilor acestora.

Situl de importanţă comunitarăDealurile Racoviţeni a fost declarat pentru habitatele optime pentru speciile de popândău şi dihor de stepă şi situl de protecţie avifaunisticăLunca Buzăului a fost declarat  pentru speciile de păsări cuibăritoare şi paseiforme: pescărelul albastru, silvia porumbacă, dumbrăveanca, barza albă şi barza neagră.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here