Primăria Buzău caută city manager. Pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe a Consiliului Local Municipal  s-a promovat un nou proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pe care le presupune postul respectiv.

Printre obligaţiile contractuale ale city managerului Buzăului se numără:

  • Să aducă la realizare obiectivele şi să îndeplinească criteriile de performanţă;
  • 2) Să îndeplinească atribuţiile delegate de primarul municipiului, în limi­tele impuse de acesta şi anume: a) coordonarea mai multor compartimente funcţionale din aparatul de specialitate al primarului municipiului b) promovarea şi implementarea proiectelor cu finanţare internă şi internaţională c) propune soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării aparatului de specialitate al primarului d) face propuneri referitoare la asigurarea şi mana-gementul resurselor umane, financiare, tehnice şi/sau materiale ale primarului pe care le gestionează în limita competenţelor care îi sunt delegate de primar e) propune planuri de acţiune pentru implementarea strategiilor primarului municipiului Buzău şi urmăreşte realizarea acestora f) calitatea de ordonator principal de credite.

Funcţia este de mai multă vreme prinsă în organigrama Primăriei Municipiului şi a intrat şi în ultima variantă aprobată recent de actualul CLM. Postul se va ocupa prin concurs în condiţiile legii în baza unor criterii stabilite şi un plan de management care trebuie să conţină în principal: „expunere de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimare asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experienţa care se preconizează a se utiliza, analiza asupra condiţiilor de dezvoltare economică socială, propuneri de îmbunătăţire, utilizare a tuturor factorilor implicaţi în creşterea economică şi a nivelului de trai al populaţiei.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here