Primăria Buzău organizează o selecţie parteneri în vederea înfiinţării unui grup de acţiune locală (GAL) conform cerinţelor DLRC, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Conform anunțului postat pe site-ul Primăriei Buzău, partenerii pot fi reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), ai sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit, etc.), ai societății civile (de exemplu actori sociali relevanți, furnizori de servicii sociale în limitele legii, ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult, etc.) cu activitate relevantă în domeniu și persoane fizice relevante din comunitatea vizată.
Obiectivul general al proiectului vizează implementarea în municipiu a noului instrument de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale în zonele marginale ale orașului, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

Obiectivul special al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 este ,,Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Prin acest program se vor realiza investiții prin care cetățenii romi și români vor reuși să își găsească un loc de muncă, să își îmbunătățească nivelul de educație și de competențe, precum și pentru a contribui la reducerea săraciei și a excluziunii sociale, la promovarea unor servicii sociale mai bune și la eficientizarea instituțiilor de pe piata muncii. Constituirea acestui GAL se va foce doar la nivelul municipiului Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here