datoriiAutorităţile administraţiei locale trebuie să reducă lunar cu 5% stocul datoriilor mai vechi de 90 de zile, în caz contrar direcţiile judeţene de finanţe urmând să sisteze alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate administraţiilor locale respective.
Aceste măsuri sunt prevăzute într-o ordonanţă de urgenţă aprobată pe 1 septembrie, în şedinţa de Guvern. Actul normativ a fost publicat joi în Monitorul Oficial al României, cu 1 septembrie ca dată de aprobare în Guvern.  Şeful misiunii FMI de evaluare a acordului cu România afirma la mijlocul lunii august că achitarea datoriilor de către autorităţile locale este una dintre condiţiile pentru aprobarea celei de-a şasea evaluări a acordului preventiv în board-ul director al instituţiei financiare internaţionale.  Consiliul Fiscal arată, într-o opinie publicată în urmă cu două săptămâni privind rectificarea bugetară şi evoluţia macroeconomică din primul semestru, că arieratele monitorizate de către FMI (restanţe mai mari de 90 de zile) au crescut cu circa 205 milioane lei în perioada martie-iunie 2012, creştere generată aproape în totalitate de arieratele la bugetele locale, revenind astfel, după uşoare progrese înregistrate în 2011, la nivelul din decembrie 2008.  Ordonanţa stabileşte că ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate, adică plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, trebuie să reducă în fiecare lună stocul acestora cu câte 5%.
În caz de nerespectare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sistează alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de asemenea sistează operarea plăţilor prin conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral din venituri proprii, care înregistrează datorii mai mari de 90 de zile au obligaţia să diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 3% raportat la soldul lunii anterioare. În cazul nerespectării acestor condiţii, unităţile teritoriale ale Trezoriei Statului vor fi obligate să nu opereze plăţi din conturile acelor instituţii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor. Potrivit prevederilor, ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţie să asigure achitarea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, precum şi plăţi restante înregistrate în cursul anului curent. Ordonanţa stabileşte, de asemenea, cadrul legal privind controlul, constatarea şi urmărirea modului de construire şi virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local în cazul profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.