Primarul Constantin Toma convoacă prima ședință extraordinară din mandatul 2016- 2020. Ședința este programată pentru vineri, 1 iulie, de la ora 11.00, iar ordinea de zi cuprinde șase proiecte de hotărâre foarte importante.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, în sensul înlăturării oricărei şi tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de lege acţionarului majoritar;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui audit juridic şi economico-financiar al Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău în beneficiul municipiului Buzău, în calitate de acţionar majoritar al acesteia, pe cheltuiala societăţii;

3.-  proiectul de hotărâre privind revocarea mandatului domnului Stefan Nedelcu de repezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a domnului Lucian Alexandru Sălcuţan;

4.- proiectul de hotărâre privind împuternicirea expresă a reprezentantului municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău să convoace şi să ţină în orice formă legală adunări generale ale acţionarilor acestei societăţi pentru aducerea la îndeplinire a proiectelor de hotărâri de la punctele 1 şi 2;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui audit juridic şi economico-financiar al obligaţiilor prezente şi al activităţii Primăriei Municipiului Buzău pentru perioada 2012 – 2016;

6.- proiectul de hotărâre privind revocarea mandatului reprezentantului municipiului Buzău în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” şi numirea domnului Primar Constantin Toma în această calitate.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here