Institutia Prefectului Judetul Buzau a emis ordinul de incetare a mandatului primarului comunei Săgeata, Sorin Tănase.

ORDIN

privind constatarea încetării madatului primarului comunei Săgeata judetul Buzău inainte de expirarea duratei normale a acestuia.

Avand in vedere:

-prevederile H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului. republicată cu modificările si completările ulterioare;

-art.15 alin.2 lit.b si art. 16 alin. 1, din Legea nr. 393/28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali;

-art.69 al.2 din Legea nr. 2 1 5/2001

-adresa Agentiei Nationale de Integritate nr. 42861/(G/ll/7.10.2016 înregistrată la Institutia Prefectului judetul Buzău sub numărul 22661/20.10.23106:

-referatul nr. 23365/28.10.2016 întocmit în cadrul Serviciului controlul legalitatii, al aplicării actelor normative. contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile locale

In temeiul art.26 alin.(l) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului republicată, modificările si completările ulterioare.

Prefectul judetului Buzău emite următorul,

ORDIN:

Art.1 Se constată încetarea mandatului primarului comunei Săgeata domnul Tănase Sorin, inainte de expirarea duratei normale a acestuia:

Art.2 Prezentul ordin poate fi contestat in termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul judeteanBuzău. sectia a ll-a civilă, contencios administrativ si fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here