harta galÎn judeţul Buzău există trei grupuri de acţiune locală autorizate de MADR şi care au obţinut contractul de finanţare pentru funcţionare . Asociaţia GAL Valea Buzăului, GAL Drumul Vinului şi GAL Ecoul Câmpiei Buzăului se desfaşoară prin programul LEADER, măsura 431.2.

LEADER este un  concept ce vine de la “legături între acţiuni de dezvoltare rurală” şi  nu reprezintă doar un set de măsuri care ar trebui implementate, ci este o metodă de mobilizare şi promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale şi un instrument care funcţionează eficient în situaţii şi în zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale.

Astfel, LEADER a devenit o parte integrantă a politicii de dezvolatre rurală care încurajează participarea locala pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale locale. Prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalităţi noi prin care să devină sau să rămână competitive, să îşi valorifice bunurile şi resursele la maxim, să depaşească dificultăţile pe care le întâmpină, cum ar fi: tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, nivelul redus al prestărilor de servicii, absenţa posibilităţilor de angajare, discrepanţa mare faţă de gradul de dezvoltare al zonelor urbane.

LEADER contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, atât pentru familiile de agricultori cât şi pentru populaţia rurală în sens larg.

LEADER vine în completarea altor programe europene sau naţionale, iar abordarea sa urmăreste să ofere comunităţilor rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Astfel, de exemplu, acţiunile LEADER pot activa şi mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de predezvoltare, cum ar fi: studii diagnostic, de fezabilitate, de consolidare a capacităţilor locale, care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa şi de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci şi alte surse pentru finanţarea dezvoltării lor.

De asemenea, LEADER susţine sectoare şi categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcţionează în zonele rurale, precum şi activităţile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii şi a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relaţiilor dintre producători şi consumatori, etc.

Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este ca, dată fiind diversitatea zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive şi mai eficiente, dacă sunt decise şi implementate la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare şi transparente şi beneficiază de susţinerea administraţiilor publice corespunzătoare.

Astfel, abordarea LEADER poate fi rezumată la şapte trăsături esenţiale:

1.Strategii de dezvoltare locală axate pe zonă;
2.Abordarea de jos în sus;
3.Parteneriate public – private;
4.Facilitarea inovaţiei;
5.Acţiuni integrate şi multisectoriale;
6.Stabilirea de contacte în reţea;

Cooperare:

Axa LEADER constituie o noutate în România si reprezintă o provocare pentru toti actorii ce vor fi implicati în implementarea acesteia, prin prisma obiectivelor ambitioase. Aceasta urmează a fi implementată „pas cu pas”, orientându-se la început pe activităti de instruire a actorilor locali si de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

Obiectivele specifice ale Leader urmăresc:

– participarea membrilor comunitătilor rurale la procesul de dezvoltare locală si încurajarea actiunilor inovative (spre exemplu, solutii noi la probleme vechi, introducerea si dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piată, modernizarea activitătilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.);

– încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentantii altor comunităti din interiorul sau exteriorul tării;

– stimularea formării de parteneriate, pregătirea si asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locala.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here