pompieriPentru că multe incendii izbucnesc din cauza  neglijenţei, specialiştii Inspectoratul pentru Situații de Urgență recomandă câteva reguli de prevenire a incendiilor. Pentru că numărul incendiilor produse în gospodării crește semnificativ pe perioada iernii, pompierii recomandă buzoienilor să prevină astfel de evenimente prin verificarea şi repararea instalaţiilor de încălzire din imobilele de locuit.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să­-şi cureţe sobele şi coşurile pentru evacuarea fumului şi să evite supraîncălzirea sobelor, deoarece, prin căldura radiată ele pot aprinde obiectele din apropiere.  

O altă cauză de producere a incendiilor este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori ce depăşeşte puterea instalată, dar și folosirea de instalaţii pentru încălzire improvizate, exploatate cu burlane şi coşuri de evacuare a fumului şi gazelor amplasate necorespunzător, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile,  necurăţate şi neverificate periodic. 

Astfel, instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face cu respectarea următoarelor măsuri:

– înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie să fie verificate, reparate, curăţate şi puse în perfectă stare de funcţionare;

– curăţirea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar decât o dată la două luni;

– este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşi la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

– pe timpul funcţionării sobelor, uşile de alimentare se menţin închise;

– se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile;

– lăsarea fără supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termică este interzisă;

– depozitarea lemnelor, cărbunilor sau a altor materiale combustibile să nu se facă pe sobe sau în preajma lor;

– distanţa între sobe sau burlane şi pereţi,  precum şi între burlane şi planşeele combustibile, va fi de minimum 1 m dacă sunt neprotejate şi de minimum 0,70 m când sunt protejate prin  tencuire sau zidărie;

– pardoseala combustibilă de sub sobele metalice se va izola cu o placă de azbest de 0,5 cm, acoperită cu tablă sau printr-un postament de cărămidă, beton etc. cu grosimea de 6 cm;

– distanţa dintre sobă şi peretele combustibil din faţa focarului nu va fi mai mică de 1,25 m;

– cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, numai după ce se vor stinge resturile de jar;

– se va evita folosirea lemnelor mai lungi decât dimen­siunile focarului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here