Săptămâna aceasta se anunță a fi una plină pentru administrația publică locală. Joi sunt programate ședințe ordinare atât la Consiliul Județean, cât și la Consiliul Local Municipal. Prima pe agendă este cea de la CJ, programată să înceapă la ora 9.00, iar ordinea de zi cuprinde 22 de proiecte de hotărâre.

1. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele – Breaza – Năeni – Fințești – DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
 3. Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2017
 4. Stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău
 5. Stabilirea costului mediu lunar în perioada noiembrie-decembrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 6. Aprobarea capacităților de furnizare de servicii sociale în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 7. Aprobarea strcturii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2017-2018
 8. Exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018
 9. Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Centrul Francofon și Institutul Francez din România
 10. Însușirea Planului strategic pentru anul 2017 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
 11. Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
 12. Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată
 13. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017
 14. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2017
 15. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 16. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
 17. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
 18. Aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
 19. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 36/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
 20. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Smeeni – Maxenu – Țintești – Pogonele – Frasinu fermă și retur, operatorului de transport rutier SC ENVIENT SRL
 21. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Merei și retur, operatorului de transport rutier SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC
 22. RAPOARTE:
 23. Activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2016
 24. Transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2016 la nivelul Consiliului Județean Buzău
 25. Accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Apoi, de la ora 13.00, este programată ședința de Primărie. Consilierii vor avea de votat 19 proiecte de hotărâre:

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Marin Ion;

2.- proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Buzău;

3.-proiectul de hotărâre privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a altui reprezentant;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local privind implementarea unei platforme de management educaţional în scopul monitorizării şi creşterii performanţei şcolare pentru nivelurile de şcolarizare primar, gimnazial, profesional şi liceal;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a actului adiţional privind aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii;

7.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

9.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Cilibia, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”;

10.- proiectul de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercailă “IRISH SPORTS” S.R.L. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind atestarea aparteneţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 237-239b, denumită “Intrarea Transilvaniei”;

13.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007-2013 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Nica Maria a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P5, parter;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Panait Elena a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29 C, parter;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială ”MCM PETROL” S.R.L. a terenului aferent staţiei de distribuţie carburanţi situată în municipiul Buzău, strada Veteranilor nr. 107;

18.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General – faza reactualizată – al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2009;

19.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie-mai 2017;

20.- prezentarea Informării Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Buzău, nr. 3937/09.02.2017 cu privire la aprobarea Raportului referitor la finanţele publice locale ale judeţului Buzău pe anul 2015;

21.- prezentarea Informării domnului Sălcuţan Alexandru Lucian cu privire la îndeplinirea mandatului de reprezentant al municipiului în AGA S.C “Compania de Apă” S.A. Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here