Cetățenii municipiului Buzău vor putea beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat de Consiliul Local al Municipiului Buzău. Facilitatea poate fi acordată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Ordonanța nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a intrat în vigoare începând cu 8 august 2019 și prevede restructurarea datoriilor peste 1 milion de lei la Fisc și anularea accesoriilor la datoriile sub 1 milion de lei.
Relevantă pentru antreprenorii români cu firme micro, mici și mijlocii (IMM) este a doua facilitate: anularea unor obligații accesorii.
Conform unor cosnultanți Deloitte, pot beneficia de această facilitate următoarele categorii de contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au obligații bugetare principale restante sub 1 milion lei:
persoane juridice;
persoane fizice
sau entități fără personalitate juridică.
De asemenea, facilitatea fiscală se aplică și următoarelor categorii de contribuabili care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari:
persoane fizice;
entități fără personalitate juridică;
unități administrative-teritoriale sau subdiviziunilor administrativeteritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice.
Ordonanța se aplică, în primul rând, următoarelor tipuri de obligații bugetare principale considerate restante la 31 decembrie 2018:
Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plata până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
Alte obligații de plată individualizate prin titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018.
Condiții „amnistie fiscală” la accesorii:
Accesoriile aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 se anulează, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:
– Obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 sunt stinse până la 15 decembrie 2019; · Obligațiile principale și accesorii cu termene între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
– Debitorul are depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii certificatului de atestare fiscală;
– Cererea de anulare se depune până la 15 decembrie 2019 (sub sancțiunea decăderii). Notă: În cazul acestei facilități, debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal cu privire la intenția lor până la data de 15 decembrie 2019, dată până la care ar trebui depusă și cererea de anulare a accesoriilor. În cazul notificării, se amână la plată obligațiile accesorii care fac obiectul facilității, respectiv nu este demarată sau se suspendă procedura executării silite (până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor).
Pe lângă cazurile menționate mai sus, Ordonanța prevede o serie de alte situații în care contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii (supuse însă unor condiții diferite).
Aceste cazuri vizează:
– Accesoriile aferente obligațiilor bugetare cu scadențe de până la 31 decembrie 2018 declarate de contribuabili prin declarații rectificative;
– Accesoriile aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată de până la 31 decembrie 2018 individualizate prin decizii de impunere, aferente inspecțiilor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe;
– Accesoriile aferente obligațiilor bugetare rezultate din respingerea parțială sau totală a cererilor de rambursare (în curs de soluționare la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, respinse ulterior de către organul fiscal).
În plus, Ordonanța reglementează și condițiile în care poate fi menținută facilitatea fiscală pentru situația în care debitorii au cereri de rambursare în curs de soluționare până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, și care, ulterior acestei date, sunt respinse integral sau parțial de către organul fiscal, sau în cazul în care actul administrativ fiscal este desființat în procedura de soluționare a contestației – mai spun consultanții Deloitte.
Facilitatea reprezentând anularea accesoriilor se aplică și obligațiilor bugetare datorate bugetelor locale, restante la 31 decembrie 2018, în cazul în care consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acesteia. Procedura de aplicare a anulării obligațiilor accesorii (pentru obligațiile bugetare administrate de către organul fiscal central) va fi aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here