Aleșii locali sunt convocați mâine, 29 noiembrie 2017, în ședința de îndată a Consiliului Local Municipal Buzău. Aleșii vor avea de aprobat două proiecte de hotărâre care nu suportă amânare. Primul dintre acestea se referă la rectificarea bugetului local pe anul 2017, iar cel de-al doilea, la organizarea Trofeului „Buzăul Sportiv – Winter Cup”, ce urmează să aibă loc în luna decembrie.
Ședința va începe la ora 09:00, la sediul Primăriei, sala 24, Stan Săraru.

Iată ordinea de zi completă:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea în şedinţă de îndată a
Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;
În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru miercuri , 29 noiembrie 2017, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24, Stan Săraru.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Educaţional Culturală pentru Tineret şi Sport “Buzăul Sportiv”, a-V-a ediţie a Trofeului “Buzăul Sportiv” – Winter Cup, 14-16 decembrie 2017;
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Eduard Pistol

Buzău, 28 noiembrie 2017
Nr. 1476

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here