Politic-sedinte-CJ-si-CLM-1627

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat joi în şedinţă ordinară începând cu ora 13,00. Întrunirea de mâine se anunță un atensionată, după ce consilierii municipali ai Partidului Democrat Liberal au asigurat că vor contesta mai multe puncte incluse pe ordinea de zi. Unul dintre ele face referire la desemnarea unui jurist al Primăriei Buzău care să susţină interesele municipiului Buzău în dosarul penal nr. 18.228/197/2013 al Judecătoriei Braşov, dosar în care primarul Constantin Boșcodeală este judecat pentru fapte de corupție.

Vezi mai jos ce proiecte de hotărâre au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi a CLM :

1.- proiectul de hotărâre privind validarea unor dispoziţii emise de primarul municipiului Buzău cu privire la bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2013;

2.- proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru desemnarea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău;

3.-  proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acţionarilor Societăţii Comerciale „Rer Ecologic Service” S.A. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea ocupării funcţiei de administrator de imobile, aprobat prin Hotărârea nr. 12/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

6- proiectul de hotărâre privind trecerea terenului situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 374 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului, precum şi încetarea dreptului de superficie constituit în favoarea Societăţii Comerciale „Concas” S.A. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, zona centrală;

8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, la parterul blocului P9;

9.- proiectul de hotărâre privind trecerea terenului situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bariera Ploieşti din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului, precum şi concesionarea acestui teren, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „Urbis– Serv”S.R.L. Buzău;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, punctul termic 20 – Dacia, limitrof blocului A2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, aleea Parcul Tineretului, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire; 

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Poştovei Severius” S.N.C. Buzău a terenurilor aferente spaţiului comercial, situat în municipiul Buzău, strada general Grigore Baştan – poarta II a Spitalului Judeţean Buzău;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „General Consult” S.R.L. Buzău a terenurilor indivize şi aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, b-dul Unirii, la parterul blocurilor 10 C şi 10 D;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unei părţi din imobilul proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă nr. 13;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor Transilvaniei cu Depozitului;

16.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru  perioada octombrie – decembrie 2013;

17.- referatul nr. 393/F/2013 al secretarului municipiului Buzău prin care se propune desemnarea unui reprezentant care să susţină interesele municipiului Buzău în dosarul penal nr. 18.228/197/2013 al Judecătoriei Braşov;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here