CLMJoi, începând cu ora 13:00, aleșii locali municipali sunt chemați la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Ordinea de zi a şedinţei cuprinde patru proiecte de hotărâre:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015.

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015.

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate actualizat, a documentaţiei de atribuire actualizate şi a contractului cadru în vederea delegarii gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului, în vederea realizării obiectivului de investiţii de tip DBFO (proiectare-execuţie-finanţare-exploatare) pentru reţeaua urbană de strazi din municipiul Buzău, judeţul Buzău.

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău produsă pe bază de gaze naturale şi a preţului local de facturare la populaţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here