Consilierii județeni sunt convocați joi, 26 octombrie, în ședința ordinară a lunii octombrie. Ședința este programată la ora 9.00, iar pe ordinea de zi se află 31 de proiecte de hotărâre, unele vizează rectificări bugetare, altele alocarea sumelor necesare organizării Zilei Naționale și a sărbătorilor de iarnă.

Iată ordinea de zi completă:

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni
Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2017 și Sărbătorilor de iarnă
Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Județului Buzău în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău
Constatarea încetării calității de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata-Monteoru Buzău”
Revocarea/validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău
Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Completarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Județului Buzău
Actualizarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău
Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor
Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului ”Intâlnirile franco-române pentru turism„ Buzău, 24.11.2017
Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico­-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 204C, km 60+000 – 84+500, Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.220/28.09.2017 pentru aprobarea documentației tehnico­-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000, Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău„ promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Localaă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
Numirea doamnei Ioniță Maria-Mirela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Pleșcoi-Berca­-Ojasca-Buzău, operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL
Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat-Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat- Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat-Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Râmnicelu – Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria)
Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” – post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin.

NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI:
Nota privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
Informare privind stadiul implementării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here