Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară a lunii noiembrie. Aceasta este programată marți, 27 noiembrie, de la ora 10.Pe ordinea de zi se află 21 de proiecte de hotărâre, cele mai multe fiind rectificări ale bugetului județului și ale instituțiilor subordonate CJ.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 9;

2. Rectificarea a X-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018;

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului judeţean Buzău;

6. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018;

8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

9. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

10. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2019;

11. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2019 la nivelul Judeţului Buzău;

12. Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău;

13. Acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018;

14. Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020;

15. Aprobarea transferului unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul „Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/S/126033, partenerilor Consiliului Județean Buzău în cadrul proiectului;

16. Completarea punctului V din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată;

17. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Buzău;

18. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

19. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău (Garaj RER SUD SA) – Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur operatorului de transport rutier SC BIOCLENER SERVICII ECOLOGICE SRL;

20. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.11.2018;

21. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.11.2018;

II. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

NOTĂ privind plângerea prealabilă formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 133/31.05.2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here