Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară a lunii iulie. Ședința este programată joi, 19 iulie, de la ora 10 și are pe ordinea de zi nouă proiecte de hotărâre.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE Nr. 174
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară
Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 19 IULIE 2018, ORA 10:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2018  pe cele două secțiuni;
2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
3. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al proiectului „Măgura Art 2018” Ediția a V-a;
4. Darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui bun imobil aflat în proprietatea privată a judeţului Buzău, situat în comuna Beceni;
5. Aprobarea formei actualizate I a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2018;
6. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 220, km 70+000-78+500, Buda-Valea Salciei, judeţul Buzău”;
7. Stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – Capitolul III;
8. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
9. Stabilirea unor măsuri cu privire la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău;
Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 12 IULIE  2018PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

                                             

                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                             SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here