Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară a lunii aprilie joi, pe 26 aprilie, de la ora 9.00. Pe ordinea de zi se află 31 de proiecte de hotărâre importante.

Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării:

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2018, pe cele două secțiuni;
Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 2;
Rectificarea a III–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;
Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău;
Aprobarea decontării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a contravalorii amenajărilor efectuate de locatar și sublocatar la spațiul cu destinația de imagistică medicală (RMN);
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203C, km 17+300 – 19+000,comuna Florica, județul Buzău”;
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 2+200 – 2+350, comuna Berca, Județul Buzău”;
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere DJ 220A, km. 0+300, sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău”;
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 27+200, comuna Cozieni, județul Buzău”;
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102C, km. 33+832 – 45+209, limită județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN 10), județul Buzău;
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restabilire condiții de circulație și refacere DJ 204M, km. 0+000 – 6+500, Mînzălești – Jgheab, județul Buzău;
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203A, km. 13+300 – 15+000, Mărgăritești – Batogu, județul Buzău”;
Darea în administrarea Consiliului local al comunei Berca a unor suprafeţe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca;
Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998;
Aprobarea Programului festivalului „BUZĂU FEST” ediția a II – a, 31 mai – 03 iunie 2018;
Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2018;
Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul Internațional de Turism, Spania – Bilbao, 4 – 6 mai 2018;
Completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 58/2018 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri;
Aprobarea acordului de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Business, pentru realizarea acțiunii de promovare în mediul on-line a unor obiective turistice din județul Buzău;
Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Județean de Poliție Județean Buzău;
Aprobarea perfectării unor acorduri de colaborare între UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău – custode al ariilor protejate Penteleu și Siriu și UAT-urile: Nehoiu, Pătârlagele, Gura Teghii, Brăești, Lopătari, Chiojdu și Siriu prin Consiliile locale;
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău
299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată;
Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Muzeului Județean Buzău;
Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău;
Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
Aprobarea modificării numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene: cod 022, Buzău Autogara Sud – Tăbărăști, Gălbinași – Bentu; cod 043, Buzău Autogara XXL – Cernătești; cod 054, Buzău Autogara XXL – Plaiul Nucului; cod 055, Buzău Autogara XXL – Malul Roșu; cod 078 Buzău Autogara Sud – Stîlpu; cod 083, Buzău Autogara Sud – Țintești – Maxenu, operatorului de transport SC TRANS ADRIAN UTIL SRL;
Aprobarea menținerii valabilității mandatului de administrator unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău până la numirea Consiliului de Administrație;
RAPOARTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017 – centralizat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here